Ing. Olga Šašková s.r.o.
Ing. Olga Šašková s.r.o.

MOC PODVĚDOMÍ a síla pozitivního myšlení

Zázraky se začnou dít, když dáte Vašim snům stejné množství energie jako dáváte Vašim obavám a strachům

Knihu MOC PODVĚDOMÍ a MYŠLENÍM k BOHATSVÍ jsem četla ještě na vysoké škole v roce 1993 a díky ní i dobré POZITIVNÍ a SPRÁVNÉ VÝCHOVĚ z rodiny s výchovou k vysoké odpovědnosti, jsem získala stipendium a úspěšně dokončila Vysokou školu chemicko-technologickou.

Ale nejvíce jsem znalosti z knih osobního rozvoje a nahrávek pozitivního myšlení využila od roku 2003 ve svém vlastním podnikání. V oblasti poradenství a inženýrské činnosti v investiční výstavbě to bylo dobré, ale pak jsme se s manželem vrhli na truhlářství a v roce 2008 certifikovali dřevěné domečky pro veřejná hřiště obcí, škol a mateřských školek.

Vybudovali jsme u svého domu profi truhlářskou dílnu a bylo to nejhorší rozhodnutí v našem životě = klasický "krysí závod". Platili a vychovávali zaměstnance, kteří se nám díky fyzicky i časově náročné práci s vysokými požadavky na přesnost u certifikovaných výrobků stále měnili.

Chceš dovolenou nebo jsi marod, není Ti dobře či máš úraz: tak práce stojí včetně peněz. Prostě jsme stále vyměňovali svůj velice omezený čas za peníze. A od bohatých jsme slyšeli: Vy nepodnikáte, Vy jenom přežíváte. Nebo Vy nejste žádná firma, ale podnikající fyzické osoby (kvadrant S). A bylo nám řečeno bohatými: když podnikatel nevydělá alespoň 50 000 Kč měsíčně, tak nepodniká, živoří. Co děláme špatně? Odpověď byla vždy stejná: to nevíme, je to Vaše podnikání. A tak jsme nabírali zkušenosti bohatých A HLEDALI JSME ŘEŠENÍ sami a zkoušeli produkty, systémy, firmy, .... a také sledovali, co to s námi udělá.

Četla jsem knihy Roberta Kiyosakio, ale i další knihy, nahrávky či videa osobního rozvoje, o podnikání a finanční gramotnosti a hru CashFlow jsme hráli s manželem. Jako truhlář neměl finanční a osobnostní vzdělání ani ze své rodiny. Není schopen číst knihy, nevydrží u toho, ale výborně se učí poslechem, takže jsem mu knihy a časopisy Firstclass předčítala, když pracoval v dílně nebo pouštěla nahrávky a především jezdili na semináře, kde mu to vysvětlili úšpěšní (neboť, jak se říká v bibli nejstarší knize osobního rozvoje: "Je težké být ve vlastní zemi prorokem" = prostě Vám to doma nevěří.)

NAKAVALO truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

Naše dílna před dokončením rok 2008

NAKAVALO truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

Náš dům a naše dílna v roce 2018

Když jsme podnikali sami museli jsme zabezpečit všechny části podnikatelského trojúhelníku

Když jsme podnikali sami museli jsme zabezpečit všechny části podnikatelského trojúhelníku Roberta Kiyosakiho
 • - certifikace výrobku (odborné zpracování
 • dokumentace výrobku, zajištění certifikace a výroby, ...
 • - podvojné účetnictví firmy
 • - legislativa a právní poradenství
 • - odpovědná osoba pro truhlářství, tesařství
 • - systémy výroby (zaměstnanci)
 • a distribuce k zákazníkovi
 • - reklama, tvorba internetových stránek,
 • - internet, sociální sítě
 • administrativa pro zákazníka, firmy, státní instituce, ...
 • - Cash Flow (materiál, provozní náklady, závazky, ...

Naše REFERENCE obce, školy, mateřské školky, hřiště pro veřejnost 2008-2017

Ing. Olga Šašková, s.r.o.: realizace více než 150 veřejných hřišť, dále zahradní domky a dětské sestavy a domečky na soukromých zahradách, ... po celé ČR od Aše až po Český Těšín

- výroba a montáž osobně můj manžel truhlář Václav Holoubek jako odpovědná osoba pro oblast truhlářství, tesařství ve firmě Ing. Olga Šašková, s.r.o.

- certifikáty Čsn 1176 vydány TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

- certifikáty byly kontrolovány Českou obchodní inspekcí

Montáže dle Čsn EN 1176 pro obce, školy, školky provádí osobně truhlář Václav HOLOUBEK

www.detska-hriste-obce-skoly.cz

Věřejná hřiště obce, školy 2008-2017 Ing. Olga Šašková, s.r.o. certifikáty Čsn 1176

Věřejná hřiště obce, školy 2008-2017

Věřejná hřiště obce, školy 2008-2017 Ing. Olga Šašková, s.r.o. certifikáty Čsn 1176

Věřejná hřiště obce, školy 2008-2017

Učíme se, co máme dělat, ale taky co dělat nemáme

...... hledali zkušenosti bohatých lidí, abychom i my měli 100 tis.Kč jako pasivní příjem ke svému podnikání (kolik totiž byly poslední roky provozní náklady nás a našeho podnikání se zaměstnanci, hypotéka na dům, úvěry pro podnikání na materiál a nářadí, úvěry na auta, ...).

Poslouchali nahrávky, četli knihy a citáty všech možných významných světových osobností, poslouchali nahrávky, jezdili na přednášky a semináře A HLEDALI ŘEŠENÍ sami, jak utéct z "krysího závodu" a přitom dělat stále i práci, kterou máme rádi = stabilní dlouhodobý zdroj pasivního příjmu nejméně 100 tis.Kč měsíčně, který nám dá šanci na lepší kvalitu života i ve stáří, prostě abychom si mohli více dovolit (mít čas a peníze na svoje potřeby, přání, sny nejen naše, ale celé rodiny).

Dale Carnegie: Jestliže chcete sbírat med, nepřevracejte úl

Jak získávat přátele a působit na lidi - Jak se zbavit starostí a začít žít

... naléhavěji potřebovali naučit se vycházet s lidmi v každodenním pracovním styku i při dalších společenských příležitostech. Jednání s lidmi je pravděpodobně největší problém, se kterým se člověk v životě setkává, zejména pohybuje-li se ve světě obchodu.

Pokud se nebudete opravdově zajímat o druhé, nemůžete se stát úspěšnými při každodenním styku s lidmi.

... 15% finančních úspěchů připadá na konto technickým znalostem, zatímco 85% se dá přičíst schopnosti dobře vést lidi.

... nejvíce oceňované osoby v oboru nejsou ti, kteří mají největší odborné znalosti. Ale osoba, která má tytéž znalosti + schopnost srozumitelně vyjádřit své myšlenky, člověk, který má předpoklady, aby vedl lidi a dovedl je povzbudit k výkonům, taková osoba má předpoklady k mnohem větším výdělkům.

Schopnost jednat s lidmi se dá ocenit stejně jako třeba cukr nebo káva. A já jsem za ni ochoten platit víc než za cokoliv jiného pod sluncem - John. D. Rockefeller

Hlavním cílem vzdělání není nabtí znalostí, ale schopnost jednat - Herbert Spencer

A tato kniha nabádá k jednání. Dale Carnegie

 • - učí jak jednat a zacházet s lidmi
 • - jak mít vliv na lidi
 • - používat jména lidí pořád

kniha vydaná v roce 1936

Čtená kniha od Dale Carnegie Jak získávat přátele a působit na lidi na youtube.com

Čtená kniha na youtube.com

EARL NIGHTINGALE - úspěch je postupná realizace hodnotného cíle

CD Nejobyčejnější tajemnství, Země potřebuje lídry, Diamantová pole, kniha Tajemství úspěchu

... Odpověď dostal v devětadvaceti, když četl Myšlením k bohatství od Napoleona Hilla. "Rozsvítilo" se mu, když četl slova "jsme tím, na co myslíme". Náhle poznal, že čte znovu a znovu stejnou pravdu, pravdu, která se nachází v Bibli, učení Buddhově, záznamech Lao Tse, a v dílech Emersonových: "Staneme se tím, na co myslíme" nebo "Jak zaseješ, tak sklidíš"

Nahrávka Nejobyčejnější tajemství

 • - od Earl Nightingale z roku 1956
 • - první nahrávka osobního rozvoje
 • - původní nahrávka překlad z angličtiny Roman Hassmann

Jediná mluvená nahrávka, která kdy vůbec získala ohodnocení Zlatá deska. Earl Nightingale vysvětluje všeobecnou pravdu, že jsme to, na co myslíme.

Pokud kupujete jednu audio nahrávku za rok, tak se ujistěte, že to bude tato. To nejlepší, co z oblasti motivace a osobního růstu vůbec kdy seženete.

Kniha tajemství úspěchu

Pokud správně POCHOPÍTE všechno, co vám chci říct, nebude váš život stejný jako dřív – Earl Nightingale

Earl Nightingale prezentuje své nadčasové myšlenky: Úspěch či neúspěch člověka nezávisí na štěstí, na okolnostech, na osudu, náhodě, známostech nebo na kterémkoliv z dalších otřepaných starých mýtů a frází, jež slouží neznalým lidem jako výmluva. Úspěch je pouze výsledkem dodržování určitých pravidel, založených na zdravém rozumu – návod, kterým se může řídit každý.

  Naučíte se:
 • - jak zdvojnásobit svou mozkovou kapacitu
 • - jak rozpoznat a snadno překonat i nejtěžší překážky na cestě k úspěchu
 • - jak jediným krokem naklonit štěstí na svou stranu
 • - jak se snadným každodenním tříminutovým cvičením dopracovat k jistému úspěchu
 • - jak zhodnotit a zvýšit svůj potenciál

Doporučení i od Birdie Yager:

- nahrávku Earl Nightingale poslouchejte každý den po dobu 30 dní

Earl Nightingale Nejobyčejnější tajemství - první nahrávka osobního rozvoje z roku 1956 původní nahrávka překlad z angličtiny Roman Hassmann nebo kniha Tajemství úspěchu možno zakoupit u nakladatelství www.cintamani.cz

Nejobyčejnější tajemství 1956

Film tajemství Rhonda Byrne 2006

Film tajemství Rhonda Byrne a kolektiv 2006 na youtube.com

Film tajemství na youtube.com

Žádný sen není příliš velký

Žádný sen není příliš velký autor Vince Johnson CD ke koupi na www.cintamani.cz

Vince Johnson

Rozdíl mezi KOUČOVÁNÍ x LEADERSHIP x MANIPULACE:

Koučování: SLEDUJI, NESOUDÍM, NEHODNOTÍM

 • - nejlepší koučování je to, když jsme plně přítomni srdcem, tělem i myslí
 • - mít oči k vidění, uši k slyšení a srdce k cítění a prožívání, pozorujeme, vnímáme a tím podporujeme přemýšlení a prožívání druhých
 • - naslouchat s klidným srdcem, s trpělivou, otevřenou duší, bez vášně, bez přání, bez uvažování, bez názoru
 • -být druhému užitečný, dívat se a pozorovat bez posuzování, proplouvat, doplňovat

Leadership: když někoho vedu, tak ten člověk se dostane tam, kam ON SE CHCE DOSTAT a já ho jen dovedu na místo, kam on si přeje jít. Prospěch druhého je na prvním místě.

Manipulace: dostávám člověka tam, kde já ho CHCI MÍT, kde já z toho budu mít prospěch. Prospěch druhého je až na druhém místě.

Průvodce světem koučování a osobnostní typologie inspirace pro praxi
50 nejlepších rad pro úspěšné kouče kompletní poradenství k obohacování lidí

Kontaktní údaje Ing. Olga Šašková, s.r.o.

 • Název firmy: Ing. Olga Šašková, s.r.o. (vznik 2004)
 • Jednatel, vlastník a od 16.11.2017 odpovědná osoba pro truhlářství: Ing. Olga Šašková
 • Telefon, e-mail: +420 732 333 125, e-mail: SaskovaO@seznam.cz
  • Internetové stránky: www.detska-hriste-obce-skoly.cz
  • Internetové stránky od roku 2005: www.olgasaskova.cz
  • Internetové stránky: www.olga-saskova.cz
  • Internetové stránky: www.ing-olga-saskova.cz
  • Internetové stránky od 5/2015: www.NAKAVALOdetem.cz
  • E-mail: SaskovaO@seznam.cz
  • IČ/DIČ: 25 49 84 36 / CZ25498436
  • Podvojné účetnictví od roku 2006: www.Mrazkova.cz
  • Sídlo: Račice 34, 411 08 Štětí
  • Provozovna a dílna: Kozlovice ev.č.28, obec Záluží 413 01 u Roudnice nad Labem
  • Číslo firemního účtu:: 0176524369/0800, Česká spořitelna,a.s.
  • Společnost je plátcem DPH - od roku 2006
  • Sídlo firmy: Račice 34, 411 08 Štětí. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21051.

  Provozovna, kancelář a dílna (a náš dům): Kozlovice ev.č.28, 413 01 Záluží u Roudnice n/L

  Věřejná hřiště obce, školy 2008-2017 Ing. Olga Šašková, s.r.o. certifikáty Čsn 1176

  Naše REFERENCE obce, školy, mateřské školky, hřiště pro veřejnost 2008-2017

  Ing. Olga Šašková, s.r.o.: realizace více než 150 veřejných hřišť, dále zahradní domky a dětské sestavy a domečky na soukromých zahradách, ...

   Montáže dle Čsn EN 1176 provádí osobně truhlář Václav HOLOUBEK

   - výroba a montáž osobně truhlář Václav Holoubek jako odpovědná osoba pro oblast truhlářství ve firmě Ing. Olga Šašková, s.r.o.

   - certifikáty Čsn 1176 vydány TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorská 994, 142 21 Praha 4

   - certifikáty byly kontrolovány Českou obchodní inspekcí

  Ing. Olga Šašková , s.r.o. a NAKAVALO s.r.o. truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

  Naše dílna před dokončením rok 2008

  Ing. Olga Šašková , s.r.o. a NAKAVALO s.r.o. truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

  Náš dům a naše dílna v roce 2018

  Ing. Olga Šašková , s.r.o. a NAKAVALO s.r.o. truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

  Foto 14.11.2017

  Ing. Olga Šašková , s.r.o. a NAKAVALO s.r.o. truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

  Foto 14.11.2017

  Ing. Olga Šašková , s.r.o. a NAKAVALO s.r.o. truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

  Foto 14.11.2017

  Ing. Olga Šašková , s.r.o. a NAKAVALO s.r.o. truhlář Václav Holoubek a Ing. Olga Šašková Náš dům a naše profi dílna

  Foto 19.11.2017

  Bez lásky a bez vděčnosti nic nefunguje

  28.09.2018

  Dokud se člověk nevzdá, je silnější než jeho osud

  28.09.2018

  Lásky si važ, protože právě ona, je to nejcennější co máš

  28.09.2018

  Jdi za svým snem a vesmír Ti otevře dveře tam, kde předtím byly pouze zdi

  28.09.2018

  NABÍDKA SPOLUPRÁCE mezinárodní tým NAKAVALO

  Jaká je Vaše současná priorita?

  Jaká je Vaše současná priorita? www.nakavalo.cz mezinárodní tým NAKAVALO

  Ing. Olga Šašková (VŠCHT:sklář-chemik, manažer)

   - jednatel a vlastník Ing. Olga Šašková, s.r.o. (vznik 2004, od 16.11.2017 odpovědná osoba pro truhlářství)

   tel.: +420 732 332 125

   SaskovaO@seznam.cz

   Kontaktní FORMULAŘ

  Osobní a podnikatelský růst

  - přečteno a naposloucháno za 5 let 2011-2016 (Knihy, audioknihy, vzdělávací DVD, CD a MP3)

  Ing. Olga Šašková Osobní a podnikatelský růst - přečteno a naposloucháno za 5 let 2011-2016 Knihy, audioknihy, vzdělávací DVD, CD a MP3 pro Vaši inspiraci

  Psychologie i věda: biologie, chemie i kvantová fyzika

  Psychologie, věda i trochu kvantové fyziky Ing. Olga Šašková

  Trojúhelník podnikání

   podle ROBERTA KIYOSAKI

  Trojúhelník podnikání podle ROBERTA KIYOSAKI Ing. Olga Šašková, s.r.o.

  Citáty světových osobností

  Citáty světových osobností Ing. Olga Šašková, s.r.o.

  Také milujete knížky

  Také milujete knížky jako já? Ing. Olga Šašková, s.r.o.

  CERTIFIKÁTY ČSN EN 1176

   SMART domeček 18.7.2017

  Certifikaty Čsn En 1176 Ing. Olga Šašková, s.r.o. www.detska-hriste-obce-skoly.cz

  CERTIFIKÁTY ČSN EN 1176

   SMART domeček 30.1.2014

  Certifikaty Čsn En 1176 Ing. Olga Šašková, s.r.o. www.detska-hriste-obce-skoly.cz

  CERTIFIKÁTY ČSN EN 1176

   Houpačky, tabule 28.7.2011

  Certifikaty Čsn En 1176 Ing. Olga Šašková, s.r.o. www.detska-hriste-obce-skoly.cz

  CERTIFIKÁTY ČSN EN 1176

   Moduly sestav, pískoviště 11.3.2010

  Certifikaty Čsn En 1176 Ing. Olga Šašková, s.r.o. www.detska-hriste-obce-skoly.cz

  CERTIFIKÁTY ČSN EN 1176

   Moduly sestav 13.11.2008

  Certifikaty Čsn En 1176 Ing. Olga Šašková, s.r.o. www.detska-hriste-obce-skoly.cz

  ČSN EN 1176

   Ing. Olga Šašková 30.10.2008

  OSVĚDČENÍ Čsn En 1176 Ing. Olga Šašková www.detska-hriste-obce-skoly.cz

  Projektový manažer

   Ing. Olga Šašková 22.6.2007

  OSVĚDČENÍ projektový manažer Ing. Olga Šašková

  Strukturální fondy EU

   Ing. Olga Šašková 22.6.2007

  OSVĚDČENÍ Strukturální fondy EU Ing. Olga Šašková

  Řízení a administrace projektů

   Ing. Olga Šašková 22.6.2007

  OSVĚDČENÍ řízení a administrace projektů Ing. Olga Šašková

  Regionální a strukturální politika

   Ing. Olga Šašková 22.6.2007

  OSVĚDČENÍ regionální a strukturální politika Ing. Olga Šašková

  CERTIFIKÁT MMR

   - horizontální priority strukturálních fondů:

   Prof. Ing. Ladislav Šašek, DrSc. 1.11.2005

  CERTIFIKÁT MMR Prof. Ing. Ladislav Šašek, DrSc.

  Administrativní pomoc obcím postižených povodní 2002, 2006 a 2013

   Ing. Olga Šašková 2003-2013

  Administrativní pomoc obcím postižených povodní 2002, 2006 a 2013 Ing. Olga Šašková

  Státní fond životního prostředí

   Ing. Olga Šašková 1994-2002

  Státní fond životního prostředí Ing. Olga Šašková

  Strukturální a kohézní fondy EU

   - regionální a strukturální politoka EU, projektové řízení, finanční a veřejné zakázky :

   Ing. Olga Šašková 11.5.2001

  OSVĚDČENÍ PHARE strukturální a kohézní fondy EU - regionální a strukturální politoka EU, projektové řízení, finanční a veřejné zakázky Ing. Olga Šašková

  Feasibility studies (studie proveditelnosti)

   - Rationale and Scope of Feasibility Studie, Technical Analysis, Market Analysis and General Economic Forecast, Integration and Presentation of Results:

   Ing. Olga Šašková 11.5.2000

  CERTIFICATE PHARE Feasibility studies (studie proveditelnosti) Ing. Olga Šašková

  Tender Dossiers and Offers held

   - Phare Programming and Project Cycle, Procurement of Services and Supplies, Procurement, contracting and Implementation of Works:

   Ing. Olga Šašková 10.2.2000

  OSVĚDČENÍ PHARE Tender Dossiers and Offers held Ing. Olga Šašková

  Ekologie

   Ing. Olga Šašková 28.6.1996

  OSVĚDČENÍ Ekologie Ing. Olga Šašková

  INŽENÝR - VŠCHT PRAHA

   - technologie silikátů (sklo, keramika, žáruvzdorné materiály), fakulta chemické- technologie

   Ing. Olga Šašková 7.6.1994

  INŽENÝR - VŠCHT PRAHA Ing. Olga Šašková

  DIPLOM České sklářské společnosti

   - nejlepší diplomová práce se sklářskou tématikou obhájenou na Ústavu skla a keramiky Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na téma: Barvení a odbarvování skel s obsahem ZrO2

   Ing. Olga Šašková 7.6.1994

  DIPLOM České sklářské společnosti Ing. Olga Šašková DIPLOM České sklářské společnosti Ing. Olga Šašková

  Osvědčení o Státní zkoušce

   - fyzikální chemie, obecná a anorganická chemie, přenosové jevy v technologii silikátů, speciální technologie skla, diplomová práce: Barvení a odbarvování skel s obsahem ZrO2

   Ing. Olga Šašková 22.9.1993

  Osvědčení o Státní zkoušce Ing. Olga Šašková

  Pedagogická způsobilost

   - pedagogika, psychologie, didaktika chemie

   Ing. Olga Šašková 22.9.1993

  OSVĚDČENÍ Pedagogická způsobilost Ing. Olga Šašková

  Studentská vědecká činnost

   - 2. místo v kategorii 3.-4.ročníků v sekci silikátových materiálů a pevných látek

   Ing. Olga Šašková 20.5.1993

  Studentská vědecká činnost Ing. Olga Šašková

  Specializace programování (maturita)

   - státní zkouška: český jazyk, ruský jazyk, matematika, programování, chemie:

   Ing. Olga Šašková 1.6.1989

  Specializace programování (maturita) Ing. Olga Šašková

  Hudební vzdělání

   - kytara, příčná flétna, zobcová flétna, pěvecký sbor

   Olga Šašková

  Hudební vzdělání - kytara, příčná flétna, zobcová flétna, pěvecký sbor Ing. Olga Šašková

  Nejen vodní a míčové sporty

   - fotbal, volejbal, tenis, softball, bruslení lední i kolečkové, jízda na kole, plavání, windsurfing, kanoistika, lyžování, ...

   Olga Šašková

  Vodní a míčové sporty - fotbal, volejbal, tenis, softball, bruslení lední i kolečkové, jízda na kole, plavání, windsurfing, kanoistika, lyžování, ... Ing. Olga Šašková
  www.nakavalo.cz mezinárodní tým NAKAVALO

  Nabídka SPOLUPRÁCE mezinárodní tým NAKAVALO s.r.o.